Allohumma Sholli Ala Sayydina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

lirik " antal hana "

Antal hanaa-u liqolbii hiina adzkuruhu
Antadl-dliyaa-u li’ainii hiina alqoohu
Antal amaanu linafsii min qolaaqilihaa
Wa anta lirruuhi unsii lastu ansaahu

lirik " syahrur robii "

Robii’ Syi’ir karya Sayyid Abdurrahman Al Halabi
Syahrur-robii’i waafaanaa aqbal ‘alainaa hannaanaa
Fiihi ataanaa rosuulullaah fiihi ataanaa habiibullaah
Biddiini haqqon ataanaa

"lirik" hubbu ahmadi

Hâti yâ huwaidar-rokbi ghon ana fî hawâ dzâkal aghon
Laisa lî siwâ rûhî tsaman
Wa a’id lanâ hadîtsa man mala-al wujûda bil minan
Ahmadalladzî sannas-sunan

Ãh ‘allamal ‘ulamâl kuromâ ‘ilmân samâ wasamâ
‘Alamân lihimâ robbissamâ

Lirik "Dunya la tarham"

Allâh Allâhu Allâh Allâhu
Allâh Allâhu Allâhu Robbî
Dunyâ lâ tarham dunyâka arham
Wa anta arham wa anta ahkam

Hâsyâka tadhlim ‘abdân tanaddam
‘abdân tanaddam min kulli dzanbin
Nâdâl wadûdu an yâ ‘abîdu
Ilayya ‘ûdû jâ-al wa’îdu

lirik " nurul huda "

Nurul huda wafana bihusnihi ahyana
Wa billiqo ahyana sholla ‘alaihi maulana
Ahlan bihi wa sahlan qod thoba fîhil majla
Hallal hânâ mudz-halla sholla ‘alaihi maulana

Hadzal maladzul ‘adîm hadzar-ro-ufur-rohim
Ata biqolbin salim sholla ‘alaihi maulana
Yâ rohmatal ‘alamin ya ni’matalla-tamin
Mutho’an tsamma amin sholla ‘alaihi maulana
 

Popular Posts